Analys av Glykoltyp

Vi kan hjälpa er med att ta reda på vilken typ av glykol som finns i ert system idag.

Etylen- och propylenglykol är de mest frekvent använda glykolerna på marknaden. Båda sänker fryspunkten, höjer kokpunkten och agerar som mjukgörande medel. De har dock en del skilda egenskaper, vilket leder till att glykoltyperna skall hanteras separat hela vägen från användning till återvinning hos Recyctec. Olika företag tillsätter olika korrosionsinhibitorer, olika spädningar samt olika färgtillsatser. Eftersom det inte finns en enhetlig färgkodning för glykolprodukter inom Fastighets- och Fordonsglykol så går det inte att säkerställa vilken glykoltyp man har genom färg.

Provtagning av Använd Glykol

Glykoltyp och glykol koncentration

– Standard

Provmängd

10 ml

Kostnad  (SEK exkl. moms)

1100 kr

Svarstid (tid efter mottaget prov)

5 dagar

Glykoltyp och glykol koncentration

– Express 

Provmängd

10 ml

Kostnad (SEK exkl. moms)

2400 kr

Svarstid (tid efter mottaget prov)

24 timmar

Recyctec Holding AB (publ)

Momarken 30

55650 JÖNKÖPING

Sverige

Log in with your credentials

Forgot your details?