ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Glykol har många användningsområden och egenskaper som gör att det används i allt fler produkter i dagens samhälle. Några av de vanligaste egenskaperna för glykol är att sänka fryspunkten och höja kokpunkten på vätska samt agera som mjukmedel vilket bidrar till en effektiviserad funktionalitet och förlängd livslängd för väldigt många produkter. Att sänka fryspunkten används framförallt i form av kylarvätska till bilar, avisning av flygplan och diverse kylsystem. Samtidigt hjälper glykolen till att förhindra korrosion med hjälp av tillsatta inhibitorer, smörja vattenpumpar, sänka ytspänningen och höja kokpunkten.

För blandningsförhållandet, lika mycket vatten som glykol, ligger fryspunkten på ca -35 °C. I dagens motorer har glykolen fler viktiga uppgifter än att se till så att vatten inte fryser. Att glykol höjer kokpunkten gör t.ex. att bilar kan köras på högre temperaturer utan risk för att systemet börjar koka vid temperaturer över 100 °C, vilket innebär en effektivare förbränning. Glykol används också som mjukmedel till diverse produkter såsom tillverkning av textilier (polyester, polycotton), färger, läkemedel, tvättmedel, livsmedel, kosmetika etc.

Flygplatser-Recyctec

FLYGPLATSER

Recyctec reningsprocess tar bort kadmium, som finns i avisningsglykolen. Ett stort lyft för din flygplats miljöarbete.

Industri-Recyctec

VÄRME/KYLA

Hur hanteras Glykol i er fastighet? Med bra hantering kan man spara energi och bidra med stort miljöarbete samtidigt som ni sparar resurser.

Fordonsindustrin-Recyctec

FORDON

Fyll på med Återanvänd Glykol och hjälp oss säkerställa att ingen Använd Glykol når vår natur.

Atervinning-Recyctec

ÅTERVINNINGSFÖRETAG

Tillsammans stänger vi kretsloppet för glykol. Istället för att brännas – ser vi till att er glykol återanvänds.

Kemikalieforetag-Recyctec

KEMIKALIEFÖRETAG & DISTRIBUTÖRER

Bli en del av distributionskedjan för Återanvänd Glykol

Recyctec Holding AB (publ)

Momarken 30

55650 JÖNKÖPING

Sverige

Log in with your credentials

Forgot your details?