EarthCare Glycol produkter innehåller 100% renad och återanvänd glykol som kan renas om och om igen om den använda glykolen återlämnas till Recyctec. EarthCare finns som transparent propylen- och etylenglykol avsedd för värmeöverföring och som frysskydd i olika värme- och kylsystem.

EarthCare Glycol är en återvunnen glykol som sluter kretsloppet för en annars ändlig produkt. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri.

Recyctec AB har en egen reningsanläggning i Jönköping och som efter rening av använd glykol ombesörjer mixning, packning och distribution av färdigblandad EarthCare glykol.

Se vårt sortiment inom EarthCare Fastighetsglykol, EarthCare Fordonsglykol eller vår Tekniska Glykol. Vi kan även hjälpa er med att ta reda på vilken typ av glykol som finns i ert system idag.

Recyctec Holding AB (publ)

Momarken 30

55650 JÖNKÖPING

Sverige

Log in with your credentials

Forgot your details?