Fastighetsglykol

EarthCare Fastighetsglykol produkter, både etylen- och propylenglykol, är bedömda och finns med i SundaHus. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri. Dessa produkter säljs även hos vår återförsäljare Ahlsell. Hjälp oss sluta kretsloppet för glykol och återlämna Använd Glykol till Recyctec. Tack!

Se våra produkter nedan.

Rekommendationer från Fastighetsbolag

  Fastighetsglykol Etylenglykol

Fastighetsglykol Etylenglykol 25L

Etylenglykol 30%    E30311

Etylenglykol 35%    E35311

Etylenglykol 40%    E40311

Säkerhetsdatablad (SDS) 
Produktdatablad (TDS)

Etylenglykol koncentrat    E99311

Säkerhetsdatablad (SDS)
Produktdatablad (TDS)

Fastighetsglykol Etylenglykol 208L

Etylenenglykol 30%    E30211

Etylenenglykol 35%    E35211

Etylenenglykol 40%    E40211

Säkerhetsdatablad (SDS) 
Produktdatablad (TDS)

Etylenglykol koncentrat    E99211

Säkerhetsdatablad (SDS)
Produktdatablad (TDS)

Fastighetsglykol Etylenglykol 1000L

Etylenglykol 30%    E30111

Etylenglykol 35%    E35111

Etylenglykol 40%    E40111

Säkerhetsdatablad (SDS) 
Produktdatablad (TDS)

Etylenglykol koncentrat    E99111

Säkerhetsdatablad (SDS)
Produktdatablad (TDS)

Fastighetsglykol Propylenglykol

Fastighetsglykol Propylenglykol 25L

Propylenglykol 30%    P30311

Propylenglykol 35%    P35311

Propylenglykol 40%    P40311

Säkerhetsdatablad (SDS)
Produktdatablad (TDS)

Propylenglykol koncentrat    P99311

Säkerhetsdatablad (SDS)
Produktdatablad (TDS)

Fastighetsglykol Propylenglykol 208L

Propylenglykol 30%    P30211

Propylenglykol 35%    P35211

Propylenglykol 40%    P40211

Säkerhetsdatablad (SDS)
Produktdatablad (TDS)

Propylenglykol koncentrat    P99211

Säkerhetsdatablad (SDS)
Produktdatablad (TDS)

Fastighetsglykol Propylenglykol 1000L

Propylenglykol 30%    P30111

Propylenglykol 35%    P35111

Propylenglykol 40%    P40111

Säkerhetsdatablad (SDS)
Produktdatablad (TDS)

Propylenglykol koncentrat    P99111

Säkerhetsdatablad (SDS)
Produktdatablad (TDS)

Recyctec Holding AB (publ)

Momarken 30

55650 JÖNKÖPING

Sverige

Log in with your credentials

Forgot your details?