Miljö och kvalitet

Recyctecs verksamhet är certifierad enligt miljö- och kvalitetsstandarderna ISO 9001 och 14001 i enlighet med de uppdaterade standarderna 2015. Detta innebär att miljö och kvalitetsarbetet sker i kontrollerade former och genomgår systematiskt ständiga förbättringar. Läs om våra prioriterade områden i vår Kvalitets- och Miljöpolicy i dokumentet bredvid.

Recyctec Holding AB (publ)

Ideon Gateway Forskningsbyn Ideon 223 70 Lund

Scheelevägen 27, Lund 010-33 00 288

Log in with your credentials

Forgot your details?