Om Oss

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen. Genom att sluta kretsloppet för råvaran glykol blir Recyctec pionjärer i att tillämpa en cirkulär ekonomi inom området, vilket innebär att de bidrar till hållbar miljöutveckling och ekonomi. Geografiskt inriktar sig Recyctec initialt på den svenska marknaden där de har en färdig fullskaleanläggning placerad i Jönköping som är operativ idag. Framgent siktar Recyctec på att expandera till andra länder, antingen själva eller genom samarbetspartners, med målet att fortsatt förbättra miljöutvecklingen.

Recyctecs huvudkontor finns på IDEON Science Park i Lund och reningsanläggning finns i Jönköping..

Affärsidé

Recyctecs affärsidé är att effektivt och med en unik och miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

Mål

Målet är att bygga upp ett starkt miljömärkt varumärke kring Recyctec som den världsledande aktören inom glykolrening och försäljning av den miljövänliga glykolen, EarthCare Glycol. Långsiktigt vill Recyctec även etablera industrier och produkter internationellt.

Vision

Recyctecs vision är att bli en världsledande aktör som renar glykol och bidrar till en hållbar miljöutveckling i världen genom att sluta kretsloppet för glykol.

Kretsloppet

Recyctecs verksamhet medverkar till att kretsloppet för råvaran glykol sluts och bildar en evighetsloop vilket innebär att den använda glykolen kan renas om och om igen. Ju mer glykol som Bolaget kan rena för återanvändning, desto mindre aska behöver slutligen deponeras efter förbränning. Recyctec bidrar således till att minska avfallet och i takt med ökad återanvändning kan även importen av glykol minska. Recyctecs verksamhet hjälper andra företags att lyfta deras farliga avfall, Använd Glykol, två steg uppåt i avfallshierarkin.

Recyctecs verksamhet blir därmed en cirkulär ekonomi som är ett av Naturvårdsverkets främsta miljömål. Se nedanstående definition av cirkulär ekonomi från Naturvårdsverket: ”En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem och innebär att produkters mervärde bevaras så länge som möjligt och avfall elimineras. Det innebär att en produkt som har nått slutet av sin livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion och den skapar
därmed ytterligare värde.”

Återvinningsgalan gick av stapeln i Göteborg den 25 november med Ingvar Oldsberg som konferencier. Recyctec hade stor framgång och vann pris som ”Årets Avfallsanläggning.

-Det är hedrande att få vinna detta priset, jag vill passa på att tacka alla medarbetare som gjort detta möjligt samt de avfallsbolag som har insett miljönyttan genom att ta den använda glykolen till oss istället för att köra den till förbränning, säger Recyctec Holdings VD Göran Ahlquist. Läs mer om

Recyctec Holding AB (publ)

Momarken 30

55650 JÖNKÖPING

Sverige

Log in with your credentials

Forgot your details?