Order- och offertförfrågan

Postadress, postnummer och ort.
Postadress, postnummer och ort.
För- och efternamn.
Om du ordnar egen transport ange namn på transportören. Vill du att Recyctec tar hand om transporten vänligen kontakta ordermottagare på 010-209 00 28.
Ange om du skickat in glykolprover för analys eller om du vill att Recyctec tar prover vid leverans till Recyctec anläggning.

Leveranskriterier vid retur av Använd Glykol

  • Före retur skall analys av den Använda Glykolen göras för att säkerställa minimumhalten av glykol.
  • Etylenglykol (EG) ska hanteras och samlas upp enskilt. Halten av EG ska vara min 15 % EG i den använda glykolen. Halten PG får vara max 10 % av den totala glykolhalten.
  • Propylenglykol (PG) ska hanteras och samlas upp enskilt. Halten av PG ska vara min 10 % PG i den använda glykolen. Propylenglykol får ej innehålla etylenglykol

För både etylen- och propylenglykol gäller att ingen sammanblandning av avfall/farligt avfall godtages. Exempel på vad den använda glykolen ej får innehålla: lösningsmedel (innehållande tensider eller ketoner), ammoniak, spolarvätska, bromsolja, hydraulolja, spillolja, lösta emulgerande oljor, sten, grus, metall, plast, lösa föremål m.m.

Recyctec Holding AB (publ)

Momarken 30

55650 JÖNKÖPING

Sverige

Log in with your credentials

Forgot your details?