Press och Nyheter

Välkommen till Recyctecs nyhetssida. Här hittar du pressmeddelande publicerade på Spotlight Stock Market samt övriga aktuella nyheter och information vi vill delge er.

Nyheter

2017-12-15 Extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma – klicka här

2017-08-31 Extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma – klicka här.

Styrelsens beslut – klicka här.
Revisors yttrande – klicka här.
Konvertibelvillkor – klicka här.
Fullmaktsformulär – klicka här.

2017-04-10 Årsstämma den 10 maj 2017

Kallelse till årsstämma 10 maj 2017 klicka här.

Fullmakt svensk eller internationell

Proposals at the Annual General Meeting klicka här

2017-02-09 Informationsmemorandum och informationsträffar

Informationsmemorandum klicka här.

För kortversion av Informationsmemorandum klicka här.

Anmälningssedel klicka här.

Informationsträffar
I samband med företrädesemissionen arrangeras informationsträffar till vilka befintliga aktieägare såväl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationer arrangeras på följande platser och tidpunkter:

9 februari 2017, Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Klockan 17.30-19.00. Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se.

13 februari 2017, Café Opera, Karl XII:s torg, 111 47 Stockholm. Klockan 14.30-21.00. Aktiespararna event.

15 februari 2017, Hotel Continental, Hamngatan 13, 271 43 Ystad. Klockan 18.00-21.00. Aktiespararna event.

22 februari 2017, Fokus, Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping. Klockan 18.00-21.30. Aktiespararna event.

För ytterligare information och anmälan till träffarna, se Aktiespararna och/eller Herslow & partners

Extra bolagsstämma 3 februari 2017

Information och handlingar – klicka här.

Recyctec Holding AB (publ)

Momarken 30

55650 JÖNKÖPING

Sverige

Log in with your credentials

Forgot your details?