Recyctec Holding AB

Sau Suen Tse

Styrelseordförande

Utbildning
Civilingenjör (Kemiteknik) Process, CTH
Huvudsaklig sysselsättning
Styrelsearbete
Övriga pågående styrelseuppdrag
Richy Ocean International Ltd, Recyctec Holding AB, Recyctec Asia Ltd.
Tidigare styrelseuppdrag och sysselsättning
Canadian International School Private Ltd.
Aktieinnehav
Ägandet i Recyctec Holding AB sker genom Richy Ocean Int Ltd som har A-aktier och B-aktier motsvarande ca 24 % av totala rösterna.
Optionsinnehav

Robert Wahren

Styrelseledamot

Utbildning
Civilingenjör (kemi), Tekn, Dr. docent organisk kemi, KTHFöretagsekonomi och management, INSEAD
Huvudsaklig sysselsättning
Konsult inom affärsutveckling och strategi
Övriga pågående styrelseuppdrag
Core Competence Sweden AB, Recyctec Holding AB och Recyctec AB
Tidigare styrelseuppdrag och sysselsättning
Utvecklingschef inom kemi och livsmedel, Divisionschef inom kemi och massa, VD inom livsmedel, Dir. koncernledning specialkemi, VD förpackning och vVD functional food.
Aktieinnehav
Ägandet sker genom Core Competence Sweden AB som har B-aktier motsvarande ca 0,2 % av totala rösterna.
Optionsinnehav

Hendric Schmidt

Styrelseledamot

Utbildning
Huvudsaklig sysselsättning
Konsult hos RSM & CO (dotterbolag inom Ragn-Sellskoncernen)
Övriga pågående styrelseuppdrag
Tidigare styrelseuppdrag och sysselsättning
Fortum Waste Solutions
Aktieinnehav
Optionsinnehav

Recyctec AB

Niklas Ekman

Styrelseledamot

Utbildning
MSc i Organisk Kemi
Huvudsaklig sysselsättning
CEO Recyctec Holding AB.
Övriga pågående styrelseuppdrag
Recyctec AB
Tidigare styrelseuppdrag och sysselsättning
Recyctec AB
Aktieinnehav
Ja
Optionsinnehav

Robert Wahren

Styrelseordförande

Utbildning
Civilingenjör (kemi), Tekn, Dr. docent organisk kemi, KTHFöretagsekonomi och management, INSEAD
Huvudsaklig sysselsättning
Konsult inom affärsutveckling och strategi
Övriga pågående styrelseuppdrag
Core Competence Sweden AB, Recyctec Holding AB och Recyctec AB
Tidigare styrelseuppdrag och sysselsättning
Utvecklingschef inom kemi och livsmedel, Divisionschef inom kemi och massa, VD inom livsmedel, Dir. koncernledning specialkemi, VD förpackning och vVD functional food.
Aktieinnehav
Ägandet sker genom Core Competence Sweden AB som har B-aktier motsvarande ca 0,2 % av totala rösterna.
Optionsinnehav

Gunilla Dirnberger

Styrelseledamot

Utbildning
Civilingenjör (Kemiteknik) Process, CTH
Huvudsaklig sysselsättning
VD
Övriga pågående styrelseuppdrag
Tidigare styrelseuppdrag och sysselsättning
Recyctec Holding AB. Produktionschef inom processindustrin med oorganisk kemi, Teknisk Chef inom Livsmedelsindustrin och Fabrikschef inom processindustrin med organisk kemi.
Aktieinnehav
Ja
Optionsinnehav

Recyctec Holding AB (publ)

Ideon Gateway Forskningsbyn Ideon 223 70 Lund

Scheelevägen 27, Lund 010-33 00 288

Log in with your credentials

Forgot your details?