Med en världsunik metod renar vi använd glykol så att den kan återanvändas
Recyctecs EarthCare Glycol - renad och återanvänd glykol

Det är enkelt att köpa EarthCare

Frågor eller beställa EarthCare: 

Ring 010- 209 00 28 eller order@recyctec.se

EarthCare Glycol produkter innehåller 100% renad och återanvänd glykol som kan renas om och om igen om den använda glykolen återlämnas till Recyctec. Nu har du som installatör av kyl- och frysanläggningar möjlighet att köpa miljövänlig glykol. Läs mer om våra produkter i fliken Glykolprodukter.


Det är enkelt att återlämna använd glykol

Frågor eller beställa hämtning av använd glykol: 

Ring 010- 209 00 28 eller order@recyctec.se

Vi hjälper er med att ta hand om använd glykol. Då alternativet, att köra glykolen till förbränning belastar både miljön och din ekonomi.

På vår anläggning i Jönköping kan ni lämna använd etylen- och propylenglykol (dock ej blandat). För effektivare rening, ber vi er att inte förorena den använda glykolen med annat avfall/farligt avfall.