Fakta om Glykol


Läs mer

Glykol har många användningsområden, och kan vara farligt för både natur, människor och djur. Här har vi samlat blandad information om glykol som kan vara intressant att känna till.

 • Glykol är en söt, färglös, vattenlöslig, trögflytande och giftig vätska.
 • Etandiol, vardagligt glykol, ofta även förtydligande kallad etylenglykol, är den enklaste tvåvärda alkoholen. Etandiol har hög kokpunkt på grund av att ämnets molekyler binds via vätebindningar. Den används bl.a. för att framställa polyesterfibrer, kylmedel och även med tillsatser, som frostskyddsvätska i motorer.

Kemisk formel: C2H6O2
Smältpunkt: −12,9 °C
Densitet: 1,11 g/cm³
Kokpunkt: 197,3 °C
Molarmassa: 62,07 g/mol
IUPAC-nummer: Ethane-1,2-diol

 • Propylenglykol har likvärdiga egenskaper som etylenglykol och används främst till framställning av omättade polyesterhartser men bl.a även som fuktighetsbevarande medel i mat, lösningsmedel i diverse ätbara produkter och läkemedel och för sin frostskyddsförmåga. Propylenlglykol används frekvent som ett mer miljövänligt och mindre gifitigt substitut till etylenglykol som kylmedel till fordon. Den har samma nedbrytningshastighet som etylenglykol men däremot bildas inte skadliga kristaller i nedbrytningsprocessen.
Kemisk formel: C3H8O2
Smältpunkt : -60 grader Celsius
Densitet: 1.05 g/cm3
Kokpunkt: 155 grader Celsius
Molarmassa: 76.10 g/mol
IUPAC –nummer: Propane-1,2 dio

Glykolen har flertalet viktiga uppgifter    

 • I dagens motorer har glykolen fler viktiga uppgifter än att se till att vattnet inte fryser. Den förhindrar korrosion, smörjer vattenpumpen, sänker ytspänningen och höjer kokpunkten.
 • Korrosionsskyddet (tillsatser i glykol – additiv) består typiskt av silikater och/eller fosfater som primärt korrosionsskydd och skyddar både järn och aluminiumytor mycket bra. Dessa kemikalier reagerar snabbt och bildar omedelbart ett korrosionsskydd. Additiven (korrosionsskyddet) bryts ned efter något år och måste då bytas ut. Gör man inte detta börjar komponenter såsom kylare, vattenpump, topp, block sakta men säkert förstöras.
 • Många tillverkare rekommenderar att man ska byta glykol minst vartannat år, inte för att frysskyddet försämras utan för att glykolen skyddar sämre mot korrosion efter ett tag.
 • En blandning av 50 procent vatten och 50 procent glykol ger en fryspunkt på ca -40 grader Celsius samtidigt som den höjer kokpunkten till ungefär 108 grader Celsius. Övertrycket i en bils kylsystem innebär dessutom att vätskan kokar vid ungefär 120 grader Celsius. Den höjda kokpunkten medger att en bil kan köras på högre temperatur och därför få effektivare förbränning.
 • Alla kylarvätskor är baserade på någon typ av glykol. Det är vilken typ av glykol men dock främst additiven (korrosionsskydd) som skiljer de olika grupperna åt. Ren glykol är faktiskt helt färglös men tillverkare brukar färga glykolen som skall användas till kylarvätska.
 • Förutom som frostskydd så är glykol också basprodukt i sprängämne samt en komponent i mjukmedel, fuktighetsbevarande- och desinfektionsmedel.

Se till att ditt husdjur inte får i sig glykol.

 • Förvara inte glykol där ditt husdjur kan komma åt den. Tänk också på att djuren även kan slicka i sig glykol från läckande bilar. Glykolen har en sötaktig smak som gillas av djuren.
 • Ökad törst är ett av de första tecknen på förgiftning, kissnödighet, kräkningar samt yrsel som gör att djuren vinglar. Njurarna blir sämre och kan även helt sluta att fungera. Det är svårt att veta om ditt djur har fått i sig glykol eftersom symtomen liknar vilken njurskada som helst. Diagnos kan ställas med hjälp av blod- och urinprover.

Säkerhetsinformation från Giftinformationscentralen

 • Exempel på mycket farliga ämnen är etylenglykol som finns i kylarvätskor och metanol (träsprit) som förekommer som bränsle eller industrisprit. När de gäller dessa kemikalier är det viktigt att snabbt vidta åtgärder, och ofta behövs observation eller behandling på sjukhus.
 • Olyckstillbud, då man råkar svälja ned en klunk när man häverterar (slangar) glykol från en dunk eller bilkylare, är inte ovanligt. När kylarglykol är upphällt i till exempel en läskedrycksflaska kan den lätt förväxlas med något drickbart. Mycket allvarliga förgiftningar och dödsfall har förekommit då glykol förväxlats med, och druckits i stället för vanlig sprit (etanol).

VISSTE DU ATT?

Glykol gör inte bara så att vattnet i din bil inte fryser. Glykol höjer även kokpunkten.