Användningsområden


Många användningsområden för glykol

Olika former av glykoler används i en mängd olika branscher. Det vanligaste, eller åtminstone det de flesta känner till är att glykol används som frostskyddsmedel i förbränningsmotorer (t.ex. i bilar). Men det finns en uppsjö av användningsområden. T.ex. avisning av flygplan, som en del i lösningsmedel, i läkemedel, textilier osv, listan kan bli väldigt lång. Även i livsmedel används olika former av glykoler.

Ändlig resurs blir oändlig med bibehållen kvalitet

Glykolen utvinns från olja och är vad vi kallar en ”ändlig resurs”, dvs. den tas från vår jords resurser och kommer någon gång att ta slut.

Det gör det ännu viktigare att återanvända den glykol som redan är producerad och använd. Med hjälp av vår reningsprocess återställer vi den smutsiga glykolen så att den får samma kvalitet som en helt nyproducerad glykol. Det gör i sin tur att användningsområdena för vår återanvändbara glykol är väldigt många - lika många som för en nyproducerad glykol.


Inom vilket segment och användningsområde är du?

Var arbetar du och på vilket sätt kan du dra nytta av Recyctec eller som privatperson hjälpa vår natur?
Nedan har vi listat några vanliga segment och användningsområden där du kan läsa mer om hur vi kan hjälpa dig och om hur du kan bidra till en bättre miljö.
Hittar du inte din verksamhet men ändå tror att vi kan hjälpa varandra så tveka inte att kontakta oss.

Återvinningsföretag

Tillsammans stänger vi kretsloppet för glykol. Istället för att brännas - ser vi till att er glykol återanvänds.

Läs mer

Kommuner

Se till att just din kommun närmar sig EU:s miljömål genom att klättra uppåt på EU:s avfallstrappa.

Läs mer

Flygplatser

Möjligheter för att bli själv-försörjande på glykolen. Ett stort lyft för din flygplats miljöarbete.

Läs mer

Fordonsindustri

Fyll på med återanvänd glykol. Hjälp oss att säkerställa att ingen glykol  når vår natur.

Läs mer

Industri

Ställ som krav att din smutsiga glykol ska renas och återanvändas. Glykol är en ändlig naturresurs.

Läs mer

Kemikalieföretag & distributörer

Bli en del av distributionskedjan för återanvänd glykol.

Läs mer

Privatpersoner

Att efterfråga återanvänd glykol nu är att ta ställning för en bättre miljö i framtiden.

Läs mer