Tillsammans med återvinningsföretagen sluter vi kretsloppet för glykol


Återvinningsföretagen som idag samlar upp använd glykol är en av våra viktigaste nyckelpartners.

De erbjuder miljövänligt omhändertagande av farligt avfall där de arbetar med hela kedjan, från insamling till återvinning. Idag går det mesta av den använda glykolen till förbränning. Då glykolen efter användning i samhället är utspädd med vatten är energivärdet i den använda glykolen mycket lågt. Därmed har det ingen större effekt att använda det som bränsle i kraftvärmeverken. 

Med Recyctec som partner tar vi tillsammans ett steg vidare och stänger kretsloppet för glykol. Med vår reningsprocess återställer vi glykolen till dess ursprungliga skick. Glykolen kommer alltså ut på marknaden igen och kan återanvändas. När den är återanvänd och det är dags för ny insamling, ja då renar vi den igen.

Vi har redan idag samarbete med ett antal återvinningsföretag och ser fram emot fler samarbete. Arbetar du på ett återvinningsföretag och vill ta ett än mer miljövänligt steg i hanteringen av glykol? Kontakta oss för diskussion om samarbete.

Recyctecs kontaktuppgifter hittar du här eller så ringer du vår växel på 010 – 33 00 288, alternativt mailar oss på info@recyctec.com

Återvinningsföretag

Tillsammans stänger vi kretsloppet för glykol. Istället för att brännas - ser vi till att er glykol återanvänds.

Läs mer

Kommuner

Se till att just din kommun närmar sig EU:s miljömål genom att klättra uppåt på EU:s avfallstrappa.

Läs mer

Flygplatser

Möjligheter för att bli själv-försörjande på glykolen. Ett stort lyft för din flygplats miljöarbete.

Läs mer

Fordonsindustri

Fyll på med återanvänd glykol. Hjälp oss att säkerställa att ingen glykol  når vår natur.

Läs mer

Industri

Ställ som krav att din smutsiga glykol ska renas och återanvändas. Glykol är en ändlig naturresurs.

Läs mer

Kemikalieföretag & distributörer

Bli en del av distributionskedjan för återanvänd glykol.

Läs mer

Privatpersoner

Att efterfråga återanvänd glykol nu är att ta ställning för en bättre miljö i framtiden.

Läs mer

VISSTE DU ATT?

Återvinningsföretagen är Recyctecs viktigaste parter.