Recyctec ger dig möjlighet till självförsörjning och ännu bättre miljötänk kring flygplatsens glykolhantering


Ekonomiska och miljömässiga fördelar

Flygplatser är stora användare av glykol. Vintertid, för säkerheten, avisas flygplanens vingar och banorna med glykol. Det innebär att det på plattan, på start- och landningsbanorna hamnar kemikalier som måste omhändertas. Enligt krav ska minst 70% av glykolen som används vid avisning samlas upp. De flesta flygplatser har en avancerad och tillfredställande metodik för uppsamlingen. Efter uppsamling och indunstning där vatten kokas bort blir det kvar glykol och metaller vilka skickas iväg för återvinning och omhändertas som farligt avfall. 

Med Recyctecs hjälp kan flygplatserna vinna såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. I princip kan flygplatserna bli självförsörjande då glykolen med Recyctecs hjälp kan återanvändas om och om igen.

Idag går restavfallet från avisningsprocesser av flygplatser ofta till reningsverk för att användas som kolkälla i kvävereningsprocesser. Med nya direktiv och lagar har kraven på flygplatsers avfallshantering ökat. Vattendirektivet från EU innebär att de flesta flygplatser idag måste uppdatera sitt kontrollprogram gällande hur deras avfall påverkar närliggande vatten och natur. Även om den uppsamlade glykolen skickas till reningsverk innehåller den ofta tungmetallen kadmium som inte kan extraheras i reningsverkens process utan följer med slutprodukten ut i vatten och natur. 

 

2008 infördes ett nytt certifieringssytem för avfallsanläggningar, Revaq, vilket har påverkat flera anläggningar att höja sin krav på det inkommande avfallsvattnet. Certifieringen innebär att fler och fler reningsverk nu tackar nej till avfallsvatten från flygplatser för att kunna förbättra sin slutprodukt och de arbetar aktivt uppströms. Med renare slutprodukt kan det resulterande slammet i högre grad återföras i naturen och därmed bidra till att förbättra fosforåterföringen. Förbättrat kretslopp för fosfor samt minskade kadmiumutsläpp ingår i Naturvårdsverkens miljömål. 

Läs mer om certifieringssystemet Revaq här

Recyctecs värdsunika metod kan rena restavfallet från flygplatser från det hälsoskadliga kadmiumet och förädla den använda glykolen till rå-glykol. Det blir dubbel effekt både av minskade kadmium utsläpp i naturen och återanvändning av glykolen.

Ansvarar du eller arbetar med din flygplats miljöfrågor? Kontakta oss så diskuterar vi möjligheterna för ytterligare förbättring av er glykolhantering. Du hittar Recyctecs kontaktuppgifter här här eller så ringer du vår växel på 010 – 33 00 288, alternativt mailar oss på info@recyctec.com

Återvinningsföretag

Tillsammans stänger vi kretsloppet för glykol. Istället för att brännas - ser vi till att er glykol återanvänds.

Läs mer

Kommuner

Se till att just din kommun närmar sig EU:s miljömål genom att klättra uppåt på EU:s avfallstrappa.

Läs mer

Flygplatser

Möjligheter för att bli själv-försörjande på glykolen. Ett stort lyft för din flygplats miljöarbete.

Läs mer

Fordonsindustri

Fyll på med återanvänd glykol. Hjälp oss att säkerställa att ingen glykol  når vår natur.

Läs mer

Industri

Ställ som krav att din smutsiga glykol ska renas och återanvändas. Glykol är en ändlig naturresurs.

Läs mer

Kemikalieföretag & distributörer

Bli en del av distributionskedjan för återanvänd glykol.

Läs mer

Privatpersoner

Att efterfråga återanvänd glykol nu är att ta ställning för en bättre miljö i framtiden.

Läs mer

VISSTE DU ATT?

Den använda glykol som skickas till återvinningsföretagen bränns upp - istället för att renas och återanvändas.