Ta hand om det farliga avfallet och fyll på med återanvänd glykol


Farligt avfall - måste omhändertas

Våra bilar och dess kylsystem är kanske det som konsumenterna mest förknippar med glykol. När bilen lämnas på verkstaden, och det har genomförts ett glykolbyte tar verkstaden ut en miljöavgift som ska täcka kostnaden för hanteringen av glykolen som klassas som ett farligt avfall. Verkstaden har en skyldighet att se till så att den använda och smutsiga glykolen omhändertas på rätt sätt. Farligt avfall måste hanteras så att det inte riskerar att komma ut i avlopp eller till omgivningen och då orsakar skador på vår miljö. Även om de flesta verkstäderna arbetar miljöriktigt, så tyvärr hälls en del av det farliga avfallet olagligt ut i våra avlopp. Därmed når det farliga avfallet vår natur vilket skapar stora miljöproblem. 

Hjälp att hålla miljölöftet

Fordonsindustrin kan verkligen påverka dagens glykolhantering- genom att säkerställa omhändertagandet och genom att fylla på med återanvänd glykol. T.ex. varje ny bil som rullar ut från bilfabrikerna kan vara påfylld med återanvänd glykol, på så sätt skulle bilfabrikanterna ta ytterligare steg mot att hålla sina miljölöften.

Arbetar du inom fordonsindustri och är osäker om omhändertagandet av glykol, vänd dig till din kommuns återvinningsföretag så hjälper dem dig. Vill du ha direktkontakt med Recyctec hittar du våra kontaktuppgifter här här eller så ringer du vår växel på 010 – 33 00 288, alternativt mailar oss på info@recyctec.com

Återvinningsföretag

Tillsammans stänger vi kretsloppet för glykol. Istället för att brännas - ser vi till att er glykol återanvänds.

Läs mer

Kommuner

Se till att just din kommun närmar sig EU:s miljömål genom att klättra uppåt på EU:s avfallstrappa.

Läs mer

Flygplatser

Möjligheter för att bli själv-försörjande på glykolen. Ett stort lyft för din flygplats miljöarbete.

Läs mer

Fordonsindustri

Fyll på med återanvänd glykol. Hjälp oss att säkerställa att ingen glykol  når vår natur.

Läs mer

Industri

Ställ som krav att din smutsiga glykol ska renas och återanvändas. Glykol är en ändlig naturresurs.

Läs mer

Kemikalieföretag & distributörer

Bli en del av distributionskedjan för återanvänd glykol.

Läs mer

Privatpersoner

Att efterfråga återanvänd glykol nu är att ta ställning för en bättre miljö i framtiden.

Läs mer

VISSTE DU ATT?

Verkstäder är skyldiga att ta hand om använd glykol på rätt sätt.