Nu finns ett mer miljövänligt glykol tillgängligt för marknaden 


Kemikalieföretagen erbjuder industri- och fordonskemikalier och är en del av vår distributionskedja för den återanvända glykolen.

Utifrån använd glykol tar vi med vår världsunika metod fram ny renad glykol med koncentrationer upp till 98.5% allt efter kundens önskemål. Kemikalieföretagen köper därefter glykolen av oss, förädlar den till olika former av glykoler, paketerar den i lämpliga volymer/emballage och återför den till marknaden.  Med vår återvunna glykol har kemikalieföretagen ett mer miljövänligt alternativ att erbjuda.

Arbetar du på ett kemikalieföretag och är intresserad av att bli en del av distributionskedjan för återanvänd glykol? Kontakta oss så diskuterar vi ett ev. samarbete.  Du hittar Recyctecs kontaktuppgifter här här eller så ringer du vår växel på 010 – 33 00 288, alternativt mailar oss på info@recyctec.com

Återvinningsföretag

Tillsammans stänger vi kretsloppet för glykol. Istället för att brännas - ser vi till att er glykol återanvänds.

Läs mer

Kommuner

Se till att just din kommun närmar sig EU:s miljömål genom att klättra uppåt på EU:s avfallstrappa.

Läs mer

Flygplatser

Möjligheter för att bli själv-försörjande på glykolen. Ett stort lyft för din flygplats miljöarbete.

Läs mer

Fordonsindustri

Fyll på med återanvänd glykol. Hjälp oss att säkerställa att ingen glykol  når vår natur.

Läs mer

Industri

Ställ som krav att din smutsiga glykol ska renas och återanvändas. Glykol är en ändlig naturresurs.

Läs mer

Kemikalieföretag & distributörer

Bli en del av distributionskedjan för återanvänd glykol.

Läs mer

Privatpersoner

Att efterfråga återanvänd glykol nu är att ta ställning för en bättre miljö i framtiden.

Läs mer

VISSTE DU ATT?

Recyctec identifierade redan 2005 en miljövänlig reningsmetod som helt renar använd glykol.