Tillsammans med Recyctec går kommunens glykolhantering från nivå 4 till nivå 2 i EU:s avfallshierarki


Kommunerna arbetar för ett mer hållbart samhälle

Kommunerna har en viktig funktion för skapandet av ett klimatsmart och hållbart samhälle. Alla Sveriges kommuner arbetar för ett mer hållbart samhälle och är därmed en av Recyctecs viktigaste intressenter. En del av våra kommuner ingår också som ägare till en del av Sveriges återvinningsföretag, vilket gör att de har möjlighet att starkt påverka frågor kring glykolhanteringen.

Kommunerna arbetar efter den så kallade ”avfallstrappan” eller ”avfallshierarkin” som anger en hierarki för i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.

Glädjande för alla kommuner är att i samarbete med oss kan de bidra till att ta glykolhanteringen från steg 4 till steg 2 på avfallstrappan, dvs. istället för energiutvinning (förbränning) av glykolen tar vi den tillsammans till återanvändning.

Recyctec tar glykolhanteringen från nivå 4 till nivå 2 i EU:s avfallshierarki

Idag har Recyctec avtal med en del kommuner gällande omhändertagandet av glykol.  Vi ser fram emot fler kommunuppdrag och tar med öppna armar emot fler kommuner som vill ta ytterligare steg i avfallshierarkin och ytterligare steg mot ett mer hållbart samhälle.

 

Arbetar du med din kommuns miljöfrågor och är intresserad av mer information? Kontakta oss så diskuterar vi möjligheten för förbättring av er glykolhantering och ett mer hållbart samhälle.

Du hittar våra kontaktuppgifter här här eller så ringer du vår växel på 010 – 33 00 288, alternativt mailar oss på info@recyctec.com

 

Återvinningsföretag

Tillsammans stänger vi kretsloppet för glykol. Istället för att brännas - ser vi till att er glykol återanvänds.

Läs mer

Kommuner

Se till att just din kommun närmar sig EU:s miljömål genom att klättra uppåt på EU:s avfallstrappa.

Läs mer

Flygplatser

Möjligheter för att bli själv-försörjande på glykolen. Ett stort lyft för din flygplats miljöarbete.

Läs mer

Fordonsindustri

Fyll på med återanvänd glykol. Hjälp oss att säkerställa att ingen glykol  når vår natur.

Läs mer

Industri

Ställ som krav att din smutsiga glykol ska renas och återanvändas. Glykol är en ändlig naturresurs.

Läs mer

Kemikalieföretag & distributörer

Bli en del av distributionskedjan för återanvänd glykol.

Läs mer

Privatpersoner

Att efterfråga återanvänd glykol nu är att ta ställning för en bättre miljö i framtiden.

Läs mer

VISSTE DU ATT?

Avfallshierarkin grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.