Som privatperson kan du påverka


Som konsument har du en viktig roll att spela för vår miljö, dels i din egen hantering men också som påverkare. Det är viktigt att du som konsument är med och påverkar din omgivning, gör medvetna val, ställer krav och på så sätt styr efterfrågan på hållbara produkter. Recyctecs förhoppning och ambition är att återanvänd glykol ska vara tillgänglig för alla på marknaden. Du som konsument kan hjälpa till genom att dels se till så att din egen använda glykol omhändertas på korrekt sett och dels efterfrågar en återanvänd och därmed mer miljövänlig glykol.

För information om hur du ska hantera din använda glykol, vänd dig till din kommuns återvinningsföretag så får du bra hjälp.

Återvinningsföretag

Tillsammans stänger vi kretsloppet för glykol. Istället för att brännas - ser vi till att er glykol återanvänds.

Läs mer

Kommuner

Se till att just din kommun närmar sig EU:s miljömål genom att klättra uppåt på EU:s avfallstrappa.

Läs mer

Flygplatser

Möjligheter för att bli själv-försörjande på glykolen. Ett stort lyft för din flygplats miljöarbete.

Läs mer

Fordonsindustri

Fyll på med återanvänd glykol. Hjälp oss att säkerställa att ingen glykol  når vår natur.

Läs mer

Industri

Ställ som krav att din smutsiga glykol ska renas och återanvändas. Glykol är en ändlig naturresurs.

Läs mer

Kemikalieföretag & distributörer

Bli en del av distributionskedjan för återanvänd glykol.

Läs mer

Privatpersoner

Att efterfråga återanvänd glykol nu är att ta ställning för en bättre miljö i framtiden.

Läs mer

VISSTE DU ATT?

Glykol används inte bara som frostskyddsmedel utan finns även i läkemedel, textilier, livsmedel, med mera.