INVESTOR RELATIONS


Recyctec är noterat på Aktietorget sen januari 2013. Öppningskursen låg på 3.95 kr. Recyctec ligger rätt i tiden och är ett företag som redan nu och på lång sikt kan se en stor potentiell marknad. Detta då glykol är en ändlig resurs och verksamhetens metoder och produkter arbetar för hållbarhet och miljövänlighet. Dessutom är glykol en bristvara då efterfrågan konstant är högre än tillgången. För vidare info om aktien och andra nyheter, vänligen botanisera vidare nedan.
  • Göran Ahlquist

    VD

Göran Ahlquist

VD

IR- och mediakontakt

(växel) 010- 3300288
goran.ahlquist@recyctec.se
Connect on LinkedIn

VISSTE DU ATT?

Återanvändning är ett steg bättre än återvinning och två steg bättre än förbränning på EU:s avfallstrappa.