EU Life +


EU Life+ är EU: s finansieringsinstrument för miljön. Det allmänna målet för EU Life+ är att bidra till genomförandet, uppdateringen och utvecklingen av EU: s miljöpolitik och lagstiftning genom medfinansiering av pilot-eller demonstrationsprojekt med ett europeiskt mervärde.
 
Recyctec fick under sommaren 2013 positivt svar på sin ansökan om bidrag genom EU Life+. Projektet syftar till att hjälpa till med vidareutveckling och utbyggnad av Recyctecs innovativa processer och anläggning i Jönköping.  
 
Projektet innefattar flertalet moment med underliggande delmoment som återrapporteras till- och följs upp gemensamt med EU. På denna sida visar vi huvuddragen och dess deadlines i projektet. Efterhand som projektet fortgår redogör vi löpande.

För ytterligare information, vänligen kontakta Niklas Ekman på e-post niklas.ekman@recyctec.se alternativt telefon 010-330 02 88.

 


 • Ansökan om Life+ godkändes

   

  Planering & förberedelse

   

  Om- tillbyggnad färdig

   

 • Installation & kvalitetssäkring av utrustning

   

  Demonstration av produktionsprocess

   

  Uppföljning:

  • Produktionslinje • Socioekonomisk inverkan

  Uppföljning: projektets aktiviteter

   

  Kommunikationsplan ”After Life+”

   

VISSTE DU ATT?

Inom EU räknar man med att ca 2/3 av allt glykolavfall hamnar i avlopps- och dagvattensystemen.