Partners


Recyctec samarbetar aktivt med flera olika partners för att utveckla vår egen och våra partners konkurrenskraft. Vår filosofi är att vi blir bättre om vi omger oss med goda samarbetspartners, med samarbetspartners där vi på något sätt kan hjälpa varandra. Här presenterar vi partners vi har eller har haft ett aktivt samarbete med.Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VS, El och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om cirka 23 miljarder SEK och cirka 4 800 anställda.


Kemetyl är idag en av Europas största producenter av tekniska alkoholer och den mångåriga svenska kunskapen om tillverkning av sprit används idag vid produktion av en mängd olika produkter såsom konsumentprodukter för bil och hushåll och industriprodukter till läkemedelsproduktion och till vattenrengöring vid reningsverk. I sortimentet ingår även produkter inom eld och bränsle, trädgård och skog och hem och fritid. Kemetyl har en betydande försäljning av kemikalier till industrin och är även en s.k. preferred supplier till Shell.

AktieTorget är marknadsplatsen för handel med våra aktier.

 

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige.

Cleantech Inn Sweden är en ideell, oberoende facilitator för nystartade miljöteknikföretag som drivs av Teknopol AB.

 

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Dem har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar.


GEM är en investeringsgrupp som hanterar en mångfald av investeringsinstrument inriktade på tillväxtmarknader över hela världen.

 

Medlemmmar i Återvinningsindustrierna. En branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktigt hållbar.

 

Life-programmet är EU: s finansieringsinstrument för miljön. Det allmänna målet för Life är att bidra till genomförandet, uppdateringen och utvecklingen av EU: s miljöpolitik och lagstiftning genom medfinansiering av pilot-eller demonstrationsprojekt med ett europeiskt mervärde.

Jönköpings Södra IF, J-Södra, är en svensk fotbollsförening från Jönköping. Föreningen bildades 9 december 1922 och debuterade i Allsvenskan 29 juli 1945.4 kommunala återvinningsföretag som samarbetar sinsemellan och där vårt avtal om samarbete innebär att vi har ansvaret för omhändertagandet av all använd glykol från deras kommuner och uppdragsgivare.

 

Fred Holmberg & Co och Swed Handling Chemicals är kemikaliedistributörer och köper återvunnen glykol som återförs till marknaden.

 

Vi samarbetar med ledande de ledande svenska företagen inom återvinning och avfallshantering. Vårt avtal om samarbete innebär att vi renar deras uppsamlade använda glykol. Målet är långsiktiga samarbeten för att gemensamt kunna återställa och återanvända så mycket glykol som möjligt enligt intentionerna i EU:s avfallsdirektiv.

 

Chemiclean är ett kvalitets- och miljöcertifierat företag enl. ISO 9001och 14001 standarden och är i dag ett branschledande Clean Tech företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energiåtervinningssystem inom fastighets- och industrisektorn.  

 

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.


Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermera erbjuder ett brett sortiment av tjänster till bolag som befinner sig i fas antingen inför, under eller efter notering på reglerad marknad eller multilateral handelsplattform (MTF).

 


HV71 bildades av en sammanslagning mellan Husqvarna IF:s hockeysektion och Vätterstads IF den 24 maj 1971. Namnet som antogs var Husqvarna/Vätterstads IF. Den 7 september samma år beslutas att laget officiella namn hädanefter skall vara förkortningen HV71. 

Som idrottsförening är det viktigt att vara en del av samhället. LUGI HF vill vara en positiv kraft i samhället och bidra till samhällets utveckling.  Föreningen har på olika sätt samarbeten och projekt i samhället.

VISSTE DU ATT?

Återanvändning är ett steg bättre än återvinning och två steg bättre än energiutvinning i EU:s avfallshierarki.