Press & nyheter

PRESS / NYHETER


Välkommen till Recyctecs nyhetssida. Här hittar du pressmeddelande publicerade på AktieTorget samt övriga aktuella nyheter och information vi vill delge er.
Ronny Green

Sales Manager

Mobil: +46 73 147 7281
ronny.green@recyctec.se


 

Pressmeddelanden

Nyheter

2018-08-31 Extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma - klicka här.

Styrelsens beslut - klicka här.
Revisors yttrande - klicka här.
Konvertibelvillkor - klicka här.
Fullmaktsformulär - klicka här.

0 Comments

2017-04-10 Årsstämma den 10 maj 2017

Kallelse till årsstämma 10 maj 2017 klicka här.

Fullmakt svensk eller internationell

Proposals at the Annual General Meeting klicka här
0 Comments

2017-02-09 Informationsmemorandum och informationsträffar

Informationsmemorandum klicka här.

För kortversion av Informationsmemorandum klicka här.

Anmälningssedel klicka här.

Informationsträffar
I samband med företrädesemissionen arrangeras informationsträffar till vilka befintliga aktieägare såväl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationer arrangeras på följande platser och tidpunkter:

9 februari 2017, Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Klockan 17.30-19.00. Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se.

13 februari 2017, Café Opera, Karl XII:s torg, 111 47 Stockholm. Klockan 14.30-21.00. Aktiespararna event.

15 februari 2017, Hotel Continental, Hamngatan 13, 271 43 Ystad. Klockan 18.00-21.00. Aktiespararna event.

22 februari 2017, Fokus, Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping. Klockan 18.00-21.30. Aktiespararna event.

För ytterligare information och anmälan till träffarna, se Aktiespararna och/eller Herslow & partners

0 Comments

Extra bolagsstämma 3 februari 2017

Information och handlingar - klicka här.

0 Comments

2016-01-14 Investerarbrevet Januari 2016

Author: Anonym
0 Comments
123456789

VISSTE DU ATT?

Vår metod är världsunik då vi är ensamma om att kunna återställa smutsig glykol till >95% etylenglykol.