Press & nyheter

PRESS / NYHETER


Välkommen till Recyctecs nyhetssida. Här hittar du pressmeddelande publicerade på AktieTorget samt övriga aktuella nyheter och information vi vill delge er.
Ronny Green

Sales Manager

Mobil: +46 73 147 7281
ronny.green@recyctec.se

 

Pressmeddelanden

Nyheter

2017-04-10 Årsstämma den 10 maj 2017

Kallelse till årsstämma 10 maj 2017 klicka här.

Fullmakt svensk eller internationell

Proposals at the Annual General Meeting klicka här
0 Comments

2017-02-09 Informationsmemorandum och informationsträffar

Informationsmemorandum klicka här.

För kortversion av Informationsmemorandum klicka här.

Anmälningssedel klicka här.

Informationsträffar
I samband med företrädesemissionen arrangeras informationsträffar till vilka befintliga aktieägare såväl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationer arrangeras på följande platser och tidpunkter:

9 februari 2017, Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Klockan 17.30-19.00. Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se.

13 februari 2017, Café Opera, Karl XII:s torg, 111 47 Stockholm. Klockan 14.30-21.00. Aktiespararna event.

15 februari 2017, Hotel Continental, Hamngatan 13, 271 43 Ystad. Klockan 18.00-21.00. Aktiespararna event.

22 februari 2017, Fokus, Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping. Klockan 18.00-21.30. Aktiespararna event.

För ytterligare information och anmälan till träffarna, se Aktiespararna och/eller Herslow & partners

0 Comments

Extra bolagsstämma 3 februari 2017

Information och handlingar - klicka här.

0 Comments

2016-01-14 Investerarbrevet Januari 2016

Author: Anonym
0 Comments

2016-01-13 Första kvartalet går igång med en rivstart

Efter ledigheterna inleds 2016 och första kvartalet med en glädjande rivstart. Vi har utleverans av glykolkoncentrat om 17 000 liter. Dessutom har vår första order av vår färdigblandade "EarthCare Glycol" kommit, vilken är om 7 000 liter.

 

Author: Anonym
0 Comments
123456789

VISSTE DU ATT?

Vår metod är världsunik då vi är ensamma om att kunna återställa smutsig glykol till >95% etylenglykol.