Vision och affärsidé


Läs mer

Vision

Recyctec Holding AB:s vision är att med vår världsunika reningsmetod av glykol, vara det ledande cleantech-företaget för partners och länder som vill möjliggöra för återanvändning av glykol och därmed bidra positivt till vår gemensamma ekonomi, miljö och till en mer hållbar värld.

Affärsidé

Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt

Övergripande affärsmodell

Omhändertagande av avfall innebär nästan alltid en kostnad för den som ger upphov till avfallet. Även Recyctec tar ut en kostnad för hanteringen men då slutprodukten återfår sitt marknadsvärde och kan säljas kan kostnaden hållas låg relativt andra behandlingsalternativ.

Det innebär dock att vi på den svenska marknaden med vår övergripande affärsmodell får betalt för såväl inleveranser som utleveranser.


Vi tar emot den använda och nersmutsade glykolen mot en avgift (då den klassas som riskavfall). Renar den med vår miljövänliga metod så att den återställs till ursprungsskick och säljer den igen. Vi sluter därmed kretsloppet för glykol.

Recyctec Holding – global expansion

Vår avsikt är att via Recyctec Holding AB etablera vår metod globalt. Idag har vi en anläggning (Recyctec AB) i Sverige. Som ett led i vår vidare globala expansion har vi (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd) också bildat Recyctec Asia Ltd som har sitt säte i Hong Kong.

Därmed har vi tagit ett första steg mot den planerade utlicensiering av bolagets metoder i Sydostasien. Recyctec Asia Ltd ägs till 50% av Richy Ocean International Ltd, till 50% av Recyctec Holding AB.


Koncernstruktur

Vårt erbjudande ger många etableringsmöjligheter

Då vi har en världsunik metod som svarar mot ett globalt behov och vi arbetar med en ändlig naturresurs är expansionsmöjligheterna många.

Etableringskoncepten kan variera beroende på plats, kulturer finansiärer mm. I vissa fall kommer vi att var en av två eller flera delägare, andra gånger kan det vara en helägd etablering eller en renodlad utlicenciering av vår metod som är bästa lösningen.
Kärnan är dock alltid den samma, vi ser till så att en ändlig naturresurs kan återanvändas.

VISSTE DU ATT?

Recyctecs metod för att rena glykol är världsunik och svarar mot ett globalt behov.