Recyctec sluter kretsloppet för glykol

Recyctec AB har utvecklat en unik metod att rena använd glykol för att återanvändas i princip hur många gånger som helst. Metoden bygger på en unik svensk innovation som möjliggör att vi tillsammans både gynnar miljö och ekonomi.

Våra produkter och tjänster innefattar:

Läs mer om detta under fliken Produkter.

Sista nyheter

 Delårsbokslut – Januari – Mars 2019  se link

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RECYCTEC HOLDING AB 28. Maj 2019

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 (”Bolaget”) kallas härmed

till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 1300 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27,

Lund. Lokalerna är öppna för tillträde från kl. 1230. Kallelse med fullmakt (proxy)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Under februari månad har Recyctec Holding AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 306 000 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB.

Emission, for fullständiga villkor se her

Fullmaktsformulär

Recyctecs unika reningsmetod minskar CO₂-avtrycket för företagets kunder

Då Recyctecs återvunna EarthCare etylenglykol används i stället för nytillverkad, minskar CO₂-utsläppet med 1,5 kg för varje kilo återvunnen etylenglykol som används. För propylenglykol är effekten ännu större, 4 kg CO₂ mindre för varje kg återvunnen EarthCare propylenglykol.

Läs mer här.

Recyctec Holding AB nyanställer Kvalitets- och Miljöansvarig i Jönköping, Alina Hulterskog, som börjar den 1 november.

Alina har en bakgrund från både produktion och laboratorier, nu senast med kvalitetsfrågor hos Jönköping Energi Biogas.

Det är enkelt att köpa  

EarthCare Glycol produkter innehåller 100% renad och återanvänd glykol som kan renas om och om igen om den använda glykolen återlämnas till Recyctec. Nu har du som installatör av kyl- och frysanläggningar möjlighet att köpa miljövänlig glykol. Läs mer om våra produkter i fliken Glykolprodukter.

Det är enkelt att återlämna Använd Glykol

Vi hjälper er med att ta hand om använd glykol. Då alternativet, att köra glykolen till förbränning belastar både miljön och din ekonomi.

På vår anläggning i Jönköping kan ni lämna använd etylen- och propylenglykol (dock ej blandat). För effektivare rening, ber vi er att inte förorena den använda glykolen med annat avfall/farligt avfall.

Recyctec Holding AB (publ)

Momarken 30

55650 JÖNKÖPING

Sverige

Log in with your credentials

Forgot your details?